Is werken in de horeca risicovol?

Vergadering

Dit voorbeeld CV helpt jou naar een baan!

Bedrijfsongevallen in de horeca

Personeel uit de horeca krijgt vaak te maken met bedrijfsongevallen. Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks 60.000 bedrijfsongelukken gebeuren in de horeca. Vooral onder jongeren komen bedrijfsongevallen vaak voor. Horeca werk is populair onder studenten, dat is dan ook de reden dat 51% van het personeel in de horeca branche tussen de 19 en 24 jaar is. Van de jaarlijkse 60.000 ongelukken die voorkomen in de horeca branche, komen er ruim 5.000 op de spoedeisende hulp terecht. Met dit aantal is de branche één van de onveiligste branches. De meeste ongelukken komen voort uit het snijden in vingers, het branden aan de frituur en het werken met koolzuur. Het is dan ook belangrijk in de horeca dat er een BHV’er aanwezig is.

BHV cursus

Er zijn 2 soorten BHV cursussen te onderscheiden. De Cursus BHV voor werknemers die nog niet in bezit zijn van een BHV diploma en een herhalingscursus. De cursus voor nieuwe werknemers staat in het teken van eerste hulp, de communicatie die benodigd is bij ongevallen, het beperken en bestrijden van beginnende branden en een AED training. Normaliter neemt de cursus 2 dagen in beslag die door een groep van 15-20 mensen wordt deelgenomen.

De herhalingscursus neemt 1 dag tijd in beslag. Het spreekt voor zich dat de beoefende activiteiten tijdens de eerste BHV cursus herhaalt worden. Het is belangrijk dat de handelingen niet verleerd worden, en wanneer nodig up to date blijven.

BHV in de horeca

Het is aan te reden per 10 werknemers, 1 BHV’er in dienst te hebben. Zeker gezien het vele aantal ongelukken dat in de horeca plaatsvindt. De BHV’er weet om te gaan met ongevallen die gepaard gaan met brandbonden, snijwonden en ongelukken door koolzuur. Ook heeft de BHV’er meer inzicht in het voorkomen van ongelukken. Het voorkomen van ongelukken is eenmaal beter dan het kunnen omgaan met verwondingen.