Kleurpotloden

Een loonheffing bestaat uit een aantal onderdelen. Hieronder vallen de loonbelasting, premies en de bijdrage van de Zorgverzekeringswet. De loonheffing houdt dus simpelweg in dat u, door middel van bovenstaande 3 zaken, een bepaald bedrag inhoudt van het loon van uw werknemers. De loonbelasting houdt u in op het salaris van de desbetreffende persoon, zodat hij of zij naderhand geen of weinig inkomstenbelasting meer verschuldigd is. De premies komen aan bod wanneer een medewerker (tijdelijk) ziek is (geweest), bij een pensioen of overlijden. Hierdoor verliest de werkgever minder geld aan de arbeid die niet verricht wordt. Ook is de baas verzekerd, waardoor hij een bepaald bedrag verschuldigd is aan de verzekeraar. Dit houdt hij ook in op de lonen. Dit is een duidelijk plaatje van de omschrijving, maar wanneer maakt u de loonheffing actief en wat te regelen als u dit doet? Dat leest u hieronder.

Loonheffing inhouden

Wanneer u precies loonheffing in moet houden, dat ligt aan een aantal verschillende zaken. Het is bijvoorbeeld al verschillend als u een bedrijf hebt dat in Nederland gevestigd is of juist in het buitenland. Ten eerste geldt het altijd dat u loonbelasting in moet houden, wanneer de werknemer inkomstenbelasting verschuldigd is. Dit geldt overigens alleen als u zelf inhoudsplichtige bent. Dit betekent dat u voor bepaalde activiteiten, in dit geval werken, geld moet inhouden. Of u dit bent, wordt bepaald door de Nederlandse wetgeving.

Daarnaast betaald u de premie Volksverzekeringen als u medewerker in Nederland sociaal verzekerd is en u inhoudsplichtige bent. Of uw werknemer verzekerd is, wordt bepaald door verschillende verdragen en instituties.

Ten slotte moet u overige premies zelf betalen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de premies voor werknemersverzekeringen. De werkgeversheffing op de Zorgverzekeringswet houdt u wel in op het loon van de medewerkers. Hiervoor geldt wel dat de werknemer sociaal verzekerd moet zijn in Nederland.

Administratie

Alvorens u loonheffing inhoudt, moet u een aantal administratieve regelingen treffen. U begint met het aanmelden van uzelf als werkgever. Daarna identificeert u de betreffende werknemer door middel van zijn of haar BSN. Na het vervullen van deze taken, kan u beginnen met het bijhouden van de loonadministratie, waarna u 1 of meer loonheffing berekent. Tenslotte doet u aangifte en geeft u een loonstrook en jaaropgaaf aan uw medewerker. Uiteraard moet dit alles wel voldoen aan de wettelijke eisen.