Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken, doe je zo

CV template

CV template downloaden

Wil jij een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken? Een verstandige keuze, want de meeste mensen willen zich in het leven blijven ontwikkelen, zo ook in ons werkleven. Zeker als het gaat om jouw eigen persoonlijke ontwikkeling, ben je eigenlijk nooit uitgeleerd. In dit artikel lees je meer over het maken van een POP. 

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Een POP is een schriftelijke afspraak tussen jouw werkgever en jou. In een POP schrijf je jouw leerdoelen op en maak je vervolgens met je leidinggevende afspraken. Je kunt ook als deel van je studie een persoonlijk ontwikkelingsplan met je studiebegeleider opstellen.

Wat zet je in een persoonlijk ontwikkelingsplan?

In een persoonlijk ontwikkelingsplan zet je bijvoorbeeld waar je goed in bent, wat je vaardigheden en competenties zijn en op welk gebied je jezelf nog wilt ontwikkelen. Daarnaast geef je hierin aan hoe je je functie nog beter kunt uitoefenen en wat je toekomstambities zijn. Verder ben je vrij te bepalen wat je in je persoonlijk ontwikkelingsplan wilt zetten. Wel moet het vaak passen binnen je huidige functie of de functie waar je naartoe gaat werken. Dit alles in goed overleg met je leidinggevende natuurlijk.

SMART maken van je POP

Om je leerdoelen daadwerkelijk te kunnen realiseren, moet je jouw leerdoelen concreet maken. Dit doe je door SMART-doelen te formuleren. Maar waar staat SMART eigenlijk voor? En hoe pas en meet je jouw SMART-doelen in je persoonlijk ontwikkelingsplan? SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Hieronder leggen we uit wat daarmee wordt bedoeld.

Specifiek

Je wilt natuurlijk geen vage, ellenlange en niet-concrete doelstellingen, want dit kun je nooit meten. Daarom is het handig om de zogeheten W-vragen te stellen:

  • Wat wil ik graag bereiken?
  • Wie is daarbij betrokken?
  • Waar ga je het bereiken?
  • Wanneer bereik je het?
  • Waarom wil ik dit bereiken?

Meetbaar

Maak je doelen meetbaar. Wil je bijvoorbeeld jouw schriftelijke communicatievaardigheden verbeteren? Spreek dan af dat je bijvoorbeeld elke week een tekst aanlevert of bijvoorbeeld één keer per maand een schriftelijke communicatietraining volgt. Dit is goed meetbaar en voor jezelf en je leidinggevende gemakkelijk te controleren. Je kunt ook gebruik maken van zogeheten KPI’s, bespreek met je leidinggevende wat de KPI’s gaan worden.

Acceptabel

Zorg ervoor dat er draagvlak is voor je SMART doelstellingen binnen je organisatie. Om je kans van slagen te vergroten, helpt het wanneer je collega’s je doel(en) accepteren en het gevoel hebben dat het van toegevoegde waarde is. Zo gaan zij zich er ook voor inzetten. En wees ook eerlijk tegenover jezelf en vraag je bij elk doel af of dit iets is wat je echt wilt bereiken.

Realistisch

Zorg ervoor dat je plannen realistisch zijn. Maak het niet te moeilijk voor jezelf, maar daag jezelf wel enigszins uit.

Tijdsgebonden

Zorg ervoor dat je een datum of een periode aan je doel hangt. Bij kortetermijndoelstellingen is dit makkelijker dan bij lange termijn doelstellingen. Maar probeer het toch een datum of periode te geven.

Voorbeelden van SMART-doelen

Hieronder nog enkele voorbeelden van SMART doelen, zodat je een idee hebt hoe je het kunt formuleren.

  • Vanaf volgende week besteed ik elke week twee uur aan het schrijven van een artikel of een e-mail.
  • Vanaf volgende week spreek ik per dag met minimaal twee klanten om hun verwachtingen te polsen.
  • Ik wil in deze maand 10% meer sales dan vorige maand genereren.

Je hebt nu een beter beeld van wat een persoonlijk ontwikkelingsplan is en hoe je SMART-doelen formuleert. Nu is het de tijd om ermee aan de slag te gaan. Succes met het schrijven van je POP en vooral ook met het behalen van je doelstellingen. !