Wat is social return?

Social Return weergave

De wetgeving in Nederland is aan verandering onderhevig. Hierdoor worden steeds meer zaken aangaande werkgelegenheid naar de gemeenten en het bedrijfsleven overgeheveld. Een van die zaken is social return. Hieronder verstaan we het werk verschaffen aan werkloze, werkzoekende jongeren tot 27 jaar en arbeidsgehandicapten. Het gaat hier in het geval van arbeidsgehandicapten om die werknemers die in het verleden naar een Sociale Werkplaats gingen en daar hun werkzaamheden verrichtten in een beschutte omgeving. Tegenwoordig ligt de verantwoordelijkheid meer bij het bedrijfsleven. Zij dienen nu zorg te dragen voor passend werk voor deze arbeidsgehandicapten. Door social return valt invulling te geven aan de garantiebanen. Een deel van aanbestedingen dient tegenwoordig te bestaan uit social return.

Jongeren aan het werk

De hoeveelheid jongeren die na hun opleiding werkloos thuis belandt, neemt sterk toe. Ook komt het steeds vaker voor dat jongeren afhaken tijdens hun studie en uiteindelijk geen plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, omdat ze geen diploma hebben. Een belangrijk deel van social return is daarom het verschaffen van stageplekken en daaruit vloeiende werkplekken voor deze groep jongeren van zestien tot zevenentwintig jaar. Het is voor deze jongeren zeer belangrijk dat zij op korte termijn aan de slag kunnen. Het aanbod aan garantiebanen biedt grote diversiteit; het is daarom het meest voor de hand liggende dat ze aansluiten op de opleidingsrichting en persoonlijke interesses van de jongeren.

Werken in eigen omgeving

Het is voor beide doelgroepen van groot belang dat de werkzaamheden zullen plaatsvinden in hun eigen woonomgeving. Voor arbeidsgehandicapten is dit zeker zo prettig, omdat zij door hun beperking mogelijk geen grote afstanden kunnen reizen. Ook ontbreekt soms het vermogen om zelfstandig te reizen. Daarom valt bij social return te denken aan een lokaal wijkinitiatief waaraan door deze groepen kan worden deelgenomen. Hoe groter de betrokkenheid bij het werk, hoe enthousiaster de mensen zullen werken. Dit vertolkt zich uiteraard in een goede productiviteit.